EN/FI

The team at University of Lapland/Lapin Yliopisto update us on a recent workshop, which invited university teachers to participate in collective collage.

Going through a variety of embodied exercises under the theme of responsiveness, the participating university teachers made the concluding reflection by creating a collective collage. The combination of exercises and their facilitation was planned and conducted together by the AECED researchers from the University of Lapland and professor Mar Pérezts from Emlyon Business School. The material for making the collage consisted of small figurines, magazines, trims and laces to name a few. As the interpretation of its meaning is open and continous, it had signs of connectedness and interrelations, acts of pampering, and the elements of danger introduced to it. What kind of details can you detect from the picture?

Kehollisten menetelmien punaista lankaa etsimässä AECED työpajassa yhteistyössä luodusta kollaasista, Lapin yliopistossa.

Usean erilaisen herkkyyttä ja reagointikykyä edustavan kehollisen harjoitteen jälkeen, työpajaan osallistuneet yliopiston opetushenkilökunnan jäsenet reflektoivat kokemuksiaan yhteisen kollaasin rakentamisen avulla. Harjoitteiden suunnittelu ja toteuttaminen tehtiin yhdessä AECED hankkeen Lapin yliopiston tutkijoiden ja professori Mar Péreztsin (Emlyon Business School) kanssa. Kollaasiin käytettävät materiaalit koostuivat pienistä esineistä, kuten muovisista hahmoista, lehdistä, langoista ja kengännauhoista, muutamia mainitaksemme. Vaikka lopputuloksen sisällön ja merkitysten tulkinta on avointa ja jatkuvaa, kollaasi sisälsi merkkejä yhteyksien luomisesta, huolenpidosta, ja myös vaaran elementeistä. Millaisia yksityiskohtia voit löytää kuvasta?